BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL POETA ENRIQUE AMAT
(PETRER)
Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques

Fitxa del Centre Bibliotecari / Ficha del Centro Bibliotecario
Estat / Estado Oberta / Abierta
Adreça / Dirección Plaza. FRANCISCO LOPEZ PINA, nº 4   
Codi Postal / Código Postal 3610
Localitat / Localidad PETRER
Província / Provincia ALICANTE
Telèfon / Teléfono 966955746
Correu electrònic / Correo electrónico   biblioea@petrer.es
Fax 965376968 AYTO
Web   www.petrer.es
Web Catàleg / Web Catálogo   xlpv.gva.es/cginet-bin/abnetop?SUBC=0038
Any construcció / Año construcción 1999
Any fundació / Año fundación 1999
Caràcter / Carácter Públic / Público