AGENCIA DE LECTURA BENALUA
(ALACANT)
Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques

Fitxa del Centre Bibliotecari / Ficha del Centro Bibliotecario
Estat / Estado Oberta / Abierta
Adreça / Dirección Calle. GARCIA ANDREU, nº 35-37   
Codi Postal / Código Postal 3007
Localitat / Localidad ALACANT
Província / Provincia ALICANTE
Telèfon / Teléfono 965124676
Correu electrònic / Correo electrónico   biblioteca.benalua@alicante-ayto.es
Fax  
Web   xlpv.gva.es/cginet-bin/abnetop?SUBC=0117
Web Catàleg / Web Catálogo   xlpv.gva.es/cginet-bin/abnetop?SUBC=0117
Any construcció / Año construcción 1998
Any fundació / Año fundación 1998
Caràcter / Carácter Públic / Público