BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JAIME BARBERAN
(ENGUERA)
Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques

Fitxa del Centre Bibliotecari / Ficha del Centro Bibliotecario
Estat / Estado Oberta / Abierta
Adreça / Dirección Plaza. MANUEL TOLSA, nº S/N   
Codi Postal / Código Postal 46810
Localitat / Localidad ENGUERA
Província / Provincia VALENCIA
Telèfon / Teléfono 962224880
Correu electrònic / Correo electrónico   miperisballester@gmail.com
Fax 962225524
Web   xlpv.gva.es/cginet-bin/abnetop?SUBC=0080
Web Catàleg / Web Catálogo   xlpv.gva.es/cginet-bin/abnetop?SUBC=0080
Any construcció / Año construcción 1956
Any fundació / Año fundación 1971
Caràcter / Carácter Públic / Público