AGENCIA DE LECTURA
(PILES)
Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques

Fitxa del Centre Bibliotecari / Ficha del Centro Bibliotecario
Estat / Estado Oberta / Abierta
Adreça / Dirección Plaza. MORERES, nº 3 , Piso 2 
Codi Postal / Código Postal 46712
Localitat / Localidad PILES
Província / Provincia VALENCIA
Telèfon / Teléfono 962831087/962831115
Correu electrònic / Correo electrónico   bibliopiles@gmail.com
Fax  
Web  
Web Catàleg / Web Catálogo  
Any construcció / Año construcción 1988
Any fundació / Año fundación 1989
Caràcter / Carácter Públic / Público