BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
(BURJASSOT)
Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques

Fitxa del Centre Bibliotecari / Ficha del Centro Bibliotecario
Estat / Estado Oberta / Abierta
Adreça / Dirección Calle. MARIANA PINEDA, nº 93-95   
Codi Postal / Código Postal 46100
Localitat / Localidad BURJASSOT
Província / Provincia VALENCIA
Telèfon / Teléfono 963160630 EXT-1105
Correu electrònic / Correo electrónico   Pilar.Martinez@imcjb.net
Fax 963901359
Web   www.burjassot.org
Web Catàleg / Web Catálogo   www.burjassot.org/web3/buscadorbiblioteca.aspx
Any construcció / Año construcción 1989
Any fundació / Año fundación 1947
Caràcter / Carácter Públic / Público