AGENCIA DE LECTURA
(COTES)
Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques

Fitxa del Centre Bibliotecari / Ficha del Centro Bibliotecario
Estat / Estado Oberta / Abierta
Adreça / Dirección Plaza. VILLANUEVA DE CASTELLÓN, nº 2 , Piso 1 
Codi Postal / Código Postal 46294
Localitat / Localidad COTES
Província / Provincia VALENCIA
Telèfon / Teléfono 962580178 AYTO
Correu electrònic / Correo electrónico   cotes_sec@gva.es
Fax 962976217 AYTO
Web  
Web Catàleg / Web Catálogo  
Any construcció / Año construcción 1989
Any fundació / Año fundación 1958
Caràcter / Carácter Públic / Público