BIBLIOTECA PRIVADA SAN JUAN DE RIBERA-CORPUS CHRISTI
(VALÈNCIA)
Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques

Fitxa del Centre Bibliotecari / Ficha del Centro Bibliotecario
Estat / Estado Oberta / Abierta
Adreça / Dirección Calle. LA NAVE, nº 1   
Codi Postal / Código Postal 46003
Localitat / Localidad VALÈNCIA
Província / Provincia VALENCIA
Telèfon / Teléfono 963514176
Correu electrònic / Correo electrónico  
Fax 963511351
Web   www.valencity.es/htm/bibpatri.htm
Web Catàleg / Web Catálogo  
Any construcció / Año construcción  
Any fundació / Año fundación 1611
Caràcter / Carácter Privat / Privado