BIBLIOTECA ESPECIALIZADA HOSPITAL DR MOLINER
(SERRA)
Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques

Fitxa del Centre Bibliotecari / Ficha del Centro Bibliotecario
Estat / Estado Oberta / Abierta
Adreça / Dirección Calle. PORTA-COELI, nº S/N   
Codi Postal / Código Postal 46118
Localitat / Localidad SERRA
Província / Provincia VALENCIA
Telèfon / Teléfono 961687912
Correu electrònic / Correo electrónico  
Fax  
Web  
Web Catàleg / Web Catálogo  
Any construcció / Año construcción  
Any fundació / Año fundación  
Caràcter / Carácter Públic / Público